do odwołania Straż Miejska ogranicza przyjmowanie interesantów

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo petentów oraz funkcjonariuszy, wprowadzamy  ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Otolińskiej 10.

 

Do dyspozycji pozostają numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.strazmiejska.plock.eu ( zakładka – struktura SM) oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 986. Wszelkie wyjaśnienia w sprawie popełnionego wykroczenia lub zgłoszenia (nie dotyczy sytuacji nagłych) należy kierować na adres e-mail: . .


Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą podejmowali niezbędne czynności na rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Funkcjonariusze proszą o to, by przemyślane zgłoszenia kierować telefonicznie pod nr 986.

 

W przypadku ujawnienia wykroczeń porządkowych w ruchu drogowym, strażnicy miejscy będą pozostawiali zawiadomienia, do których należy się odnieść najpierw telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną, bez konieczności stawiennictwa w jednostce. Natomiast zainteresowani o terminie stawiennictwa  zostaną powiadomieni  drogą e-mailową lub listowną.

 

Jednocześnie do odwołania nie ma możliwości skorzystania w siedzibie SM z badania alkomatem.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png