Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z wyłączeniem informacji publicznej, która została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Płocku, mogą być wnoszone:
•    pisemnie,
•    za pomocą faksu,
•    za pomocą poczty elektronicznej
•    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie E-PUAP

Informacje publiczne nie zamieszczone na podmiotowej stronie BIP można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej w Płocku przy ul. Otolińskiej 10, na pisemny wniosek lub bez takiego wniosku jeżeli informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie.wniosek o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania

 

Tryb i sposób postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej został określony w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif